LU Fazan Doboj

Dobrodošli na web prezentaciju lovačkog udruženja ‘Fazan’ iz Doboja

O nama

Lovačko udruženje u Doboju osnovano je 1945. Godine, a do 1950. Godine je nosilo naziv „Čaplja“. Do tada desetak lovaca iz Doboja je lovilo u sastavu Lovačkog društva Gračanica.Prema pisanim dokumentima do kojih smo uspjeli doci, vidljivo je da je u vrijeme osnivanja u Doboju bilo aktivno samo 11 lovaca, a prvo društvo su osnovali: Vojo Vuković, koji je bio prvi predsjednik, te Nikola Kraljević, Emin Harlaković, Franjo Hmura i Franjo Majetić. Godine 1950. U Doboju je osnovano Lovačko društvo „Preslica“ i pod tim imenom djelovalo je sve do posljednjeg rata u BiH. U to vrijeme djelovalo je posebno lovačko društvo u Osječanima, koje je ugašeno za nekoliko godina i u Podnovlju, koje je prestalo sa radom 1960. Godine.
Ta 1950. Godina zanimljiva je i po tome što se tada prvi puta počela loviti visoka divljač, prije svega srneća divljač koju su imali pravo odstrijeliti samo zaslužni lovci sa posebnim odobrenjem. Lovci tada nisu posjedovali lovačke karabine nego su ih na revers posuđivali od milicije. U sačuvanim pisanim dokumentima stoji da je prvog srndaća odstrijelio Vojo Vuković 1950. Godine, sa pogonom i lovačkim kerovima na Becnju, sadašnji Lovni revir Trebava.
Svi tadašnji lovci morali su 1952. Godine polagati lovački ispit, a prema sačuvanim evidencijama do 1961. Godine dobojsko društvo brojalo je svega stotinu lovaca.
Za 1955. Godinu vezano je osnivanje fazanerije. U početku su se fazanski pilići proizvodili na primitvni način. Jaja su se sakupljala od fazanskih koka i predavana su tadašnjim lovcima koji su imali zadatak da proizvedu određen broj fazanskih pilića pod kvočkama domaćih kokoški. Prije izbijanja rata u BiH, Lovačko udruženje Preslica brojalo je 1450 lovaca. Tokom rata lov je suspendovan, a Fazanerija predata na upravljanje vojnoj ustanovi Bare. Tek 1995. Godine pokrenuta je inicijativa za obnavljanje rada društva. Na prvoj skupštini 1996. Godine imenovan je Krunoslav Lukić za predsjednika, dok je lovovđa bio Slavko Stojaković.
Danas naše udruženje ima 100 lovaca organizovanih u 24 lovačke sekciju i jedno je od većih udruženja u Republici Srpskoj. Gazduje površinom od oko 69 000 hektara. U sastavu udruženja djeluje i radi vlastita fazanerija godišnjeg kapaciteta od 20 000 fazanskih pilića. Udruženje u narednom periodu planira izgradnju lovačkog doma zašto psotoji idejno rješenje a pored toga osjeća se i potreba za izgradnjom modernog strelišta koje bi služilo za gađanje letećih meta, tačnije glinenih golubova, kao i provjeru lovačkog naoružanja.
Na izbornoj skupštini u 2015. godini izabrano je novo rukovodstvo udruženja. Predsjednik udruženja je Vedran Božičković, lovođa udruženja je Duško Lazarević a sekretar Vojo Narić.