LU Fazan Doboj

Komisije

Na osnovu člana 57. i 58. Statuta Lovačkog udruženja „Fazan“ Doboj,  Upravni odbor na svojoj  1.  redovnoj sjednici održanoj dana 25.06.2015. godine,  donosi

 

O D L U K U
o imenovanju stalnih i povremenih komisija Udruženja

 

Član 1
Ovom odlukom imenuju se sledeće komisije:

 • Komisija za unapređenje lovstva
 • Duško Lazarević, predsjednik komisije
 • Drago Božičković, član
 • Đorđo Dujaković, član
 • Branislav Malinović, član
 • Spasoje Pejić, član

 

 • Komisija za sportske aktivnosti
 • Branilsav Žilić, predsjednik komisije
 • Siniša Lisičić, član
 • Drago Bašić, član
 • Stručna komisija
 • Savo Borojević, ekonomska pitanja
 • Slobodan Mićić, pravna pitanja
 • Vojo Narić, ostala pitanja

 

 • Statutarna komisija
 • Vedran Božičković, predsjednik komisije
 • Slobodan Mićić, član
 • Vojo Narić, član
 • Bojan Đedovac, član
 • Milorad Tomić, član
 • Duško Lazarević, član
 • Komisija za praćenje rada na Fazaneriji
 • Vojo Narić, predsjednik komisije-upravnik fazanerije
 • Siniša Božičković, član
 • Duško Lazarević, član

 

 • Komisija informisanje
 • Vojo Stjepanović, predsjednik komisije
 • Nevenka Šestić, član
 • Nenad Pavlović, član
 • Vlado Gligorić, član
 • Dragan Dević, član
 •  
 • Komisija za razduženje poena
 • Duško Lazarević, predsjednik komisije
 • Rade Narić, član
 • Gavrilo Nikić, član

 

 • Komisija za obilazak Lovačkih sekcija udruženja
 • Vedran Božičković, predsjednik komisije
 • Nevenka Šestić, član
 • Vojo Narić, član
 • Duško Lazarević, član
 • Nihad Ibrahimović, član
 •  
 • Komisija za ocjenu lovačkih trofeja
 • Branilsav Žilić, predsjednik komisije
 • Vedran Božičković, član
 • Vojo Narić, član

 

 • Komisija za lovnu kinologiju
 • Slavko Jovičić, predsjednik komisije
 • Vedran Božičković, član
 • Senad Smailović, član
 • Goran raković, član
 • Miloš Tomić, član
 •  
 • Komisija za priznanja i odlikovanja
 • Zoran Dević, predsjednik komisije
 • Božidar Stevanović, član
 • Ahmet Hedžić, član
 • Slobodan Lazarević, član
 • Boro Narić,član
 • Mićo Cvijanović, član

 

 • Predsjednika sekcije Lovački podmladak
 • Milenko Mitrović, predsjednik sekcije
 • Vojo Stjepanović, podpredsjednik sekcije
 • Stručni savjetnik predsjednika udruženja
 • Slobodan Mićić, diplomirani pravnik

 

 Član 2
Obaveze i zadaci svih komisija su definisani posebnim Odlukama o imanovanju svake komisije i njenih članova.

Član 4
Imenovane komisije u roku od 30 dana treba da dostave  Upravnom odboru  plan i program  rada i način na koji će izvršavati svoje obaveze.

Član 5
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se na oglasnoj tabli Udruženja.

Član 6
Za svoj rad komisije su odgovorne predsjedniku udruženja i Upravnom odboru.