LU Fazan Doboj

Lovačke sekcije

Lovačko udruženje “Fazan” Doboj je organizavno u okviru pet lovnih Revira i to Trebava, Ozren, Krnjin 1 i Vučijak, a u okviru lovnih revira, lovištem gazduje 24 lovačka sekciae. Svaka lovačka sekcija gazduje određenom lovnom površinom. Sekcije svake četvrte godine organizuju izbore na kojima se bira novo predsjedništvo sekcije koje čine predsjednik, sekretar i lovovođa sekcije.

 

Lovačka sekcija je osnovna organizaciona jedinica lovaca Udruženja, formirana na teritorijalnom principu, preko koje udruženje provodi svoju djelatnost na izvršenju zadataka, u kojoj lovci ispunjavaju svoje obaveze i putem koje ostvaruju prava i izvršavaju obaveze propisane Statutom i drugim aktima.Lovačka sekcija se formira na područiju jedne ili više mjesnih zajednica, vodeći računa o veličini dijela lovišta koji pokriva, a čini je najmanje 30 punopravnih članova.

 

Odluku o broju i formiranju sekcija donosi Skupština Lovačkog udurženja u skladu sa Statutom i Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Udruženja.Radi boljeg funkcionisanja na relaciji sekcije udruženje i obrnuto, na Lovnim revirima se mogu formirati Savjeti lovnih sekcija, te se bira i koorinator Lovnog revira.

 

Na ovoj stranici se nalazi evidencija svih lovačkih sekcija Lovačkog udurženja “Fazan” Doboj, ukoliko sekcija ima svoju prezentaciju, možete je pogledati klikom na željenu sekciju. Iskreno se nadamo da ćemo u skorijem vremenu imati elektronski prezentovane sve sekcije.

Trebava

LS OSJEČANI
LS ZELINJA
LS DONJA PALEŽNICA
LD GORNJA PALEŽNICA
LS KOSTAJNICA
LS OSJEČANSKE ČIVČIJE
LS BUŠLETIĆ
LS KOŽUHE

Ozren

LS BREZICI
LS BOLJANIĆ
LS PRIDJEL
LD TEKUĆICA
LS PAKLENICA
LS LIPAC
LS SOT OSOJNIC

Krnjin 1

LS LJESKOVE VODE
LS GRABOVICA
LS STANOVI
LD ŠEŠLIJE
LS KLADARI
LS PUTNIKOVO BRDO
LS VELIKA BUKOVICA

Vučijak

LS MAJEVAC
LS PODNOVLJE