LU Fazan Doboj

SKUPŠTINA LU "FAZAN" DOBOJ

Skupština Lovačkog udruženja “Fazan” Doboj je najviši organ udruženja a sačinjavaju je delegati birani iz lovačkih sekcija. Skupštine se održavaju prema programu rada ili prema potrebi, a najmanje dva puta godišnje. Skupštine saziva predsjednik skupštine na prijedlog Upravnog odbora udruženja.

Skupštinom Lovačkog udruženja “Fazan” Doboj trenutno predsjedava Zoran Petrić.

Izborna Skupština LU "Fazan" Doboj 2015 godine

Skupština donosi veoma važna akta kao što su:


– Statut
– Poslovnik o radu Skupštine
– Razne pravilnike
– Godišnji plan gazdovanja
– Razne odluke
– Finansijski plan
– Druga opšta akta i izvještaje