U petak 12.08.2022.godine održana je redovna godišnja Skupština Lovačkog udruženja kojoj je prethodila i redovna sjednica Upravnog odbora.
Skupština je održana u Ritešiću kod lovačke kuće sekcije Ritešić, koja je osnovana 2020.godine i do sada pokazala da se Odluka UO pokazala opravdanim da se dio lovaca iz sekcije Majevac izdvoji i reorganizuje u novu lovačku sekciju.
Delegati Skupštine  iz ukupno 26 lovačkih sekcija su usvoji predloženi dnevni red kao i sve tačke koje su bile predložene za Skupštinu, a akcenat je bio na štetama u saobraćaju koje udruženju zadaju ogromne finansijske probleme. Udruženje je izgubilo dosta sporova na sudu i trenutno visina šteta se približila ukuonoj godišnjoj članarini što su ogromni finansijski izdatci za udruženje i isti se ne mogu pokriti i redovnih planiranih aktivnosti.
U okviru Skupštine održana je i svečana Skupština kojom prilikom su podijeljna priznanja i odlikovanja i to najveća priznanja zasužan lovac, diplome za zasluge u lovstvu i zahvalnice za rad i doprinos.Među nagrađenim lovcima nosiocima najvećih priznanja su i predsjednik udruženja i predsjednik skupštine. Predsjednik udruženja je istakao da mu je ovo najveće priznanje koje je dobio u okviru 26 godina lovačkog staža zato što je na prijedlog lovaca njegove sekcije a što je prihvatio i Upravni odbor.
Uz bogatu lovačku trpezu i muziku delegati Skuptšine i gosti su se prijatno družili.